dr. Andrej Vizjak

ustanovitelj in direktor, AV.consulting

Andrej Vizjak velja za enega največjih strokovnjakov na svetu za področje strateškega načrtovanja podjetij.
V svoji karieri je sodeloval z McKinsey & Co in pozneje z A. T. Kearney, kjer je bil leta 1994 izvoljen za principala in leta 2000 za podpredsednika. Nato je v svoji, jugovzhodnoevropski regiji dosegel vodilni tržni delež. Študiral je tudi na Harvard Business School in dosegel naslov profesorja na nemški ekonomski fakulteti Ingolstadt School of Management. Ob tem je kot član uprave in dolgoletni svetovalec pomagal Gorenju pri razvoju vizije postati najboljši na svetu v inovacijah, ki temeljijo na dizajnu.

Je avtor 25 knjig, objavljenih pri vodilnih svetovnih založbah in prevedenih v 12 jezikov. Leta 2013 je s svojo metodologijo formul uspeha zmagal na natečaju za najvplivnejši svetovalni koncept na svetu. Je tudi eden redkih Slovencev, ki ima vodstvene izkušnje na najvišji vodstveni ravni multinacionalk z več kot 10 milijardami ameriških dolarjev letnih prihodkov.

O PREDAVANJU

Trajnostno poslovanje je odgovornost vseh

Skupno managerjem po svetu je, da razumejo pomen ohranitve zdravega okolja.
Zato vključujejo »zelene« cilje v svoje strategije, organizirajo šolanja in razvoj kadrov na to temo.
Hkrati pa je pogosto »zeleno gibanje« v nasprotju s profitnimi cilji podjetja, ki so še vedno prva
za management. Iz tega vidika ima »trajnostni HR management« širši pomen in ga podjetja
glede na stopnjo razvoja po različnih svetovnih regijah različno izvajajo.

Seznanili vas bomo s primerjavo treh regij, v katerih deluje Andrej Vizjak in kjer je pomen »trajnostnega razvoja« različen:

1. Nemčija: izredno napredna na tem področju z močno razvito HR funkcijo, ki ščiti predvsem razvoj kadrov.
2. Bližnji Vzhod: ima močno razvito HR funkcijo, ki primarno ščiti razvoj podjetja
3. Slovenija: v številnih primerih med Nemčijo in Bližnjim Vzhodom z različico, da HR funkcija pogosto še ni močno razvita.