Barbara Zupančič

Direktorica, Listina raznolikosti Slovenije

Listina raznolikosti Slovenija danes povezuje preko 170 slovenskih organizacij, ki so se s podpisom zavezale k vrednotam raznolikosti, vključenosti in enakosti. Barbara je izkušena strokovnjakinja, psihologinja, predavateljica z izkušnjami na področju delovnega vključevanja najbolj ranljivih skupin, izobraževanja strokovnjakov in delodajalcev o pomenu vključujočega delovnega okolja za različne zaposlene ter obvladovanju raznolikosti na delovnem mestu. Od leta 2012 intenzivno sodeluje z evropsko Platformo listin raznolikosti in sooblikuje evropske in nacionalne dogodke ter podporna orodja za upravljanja raznolikosti. Za krepitev komunikacije z vodstvi podjetij ter za razvoj podpornih orodij za izvajanje politik raznolikosti v regiji je v letu 2017/2018 s pomočjo sofinanciranja Evropske Komisije, vodila projekt I.D.E.A.S., ki je vzpostavil 3 evropske Listine raznolikosti, med drugim tudi slovensko. Danes med drugim vodi aktivnosti Listine za slovenske podpisnike.

O PREDAVANJU

Okrogla miza: V organizaciji smo pomembni vsi

Raziskave kažejo, da raznolikost prispeva h kvalitetnejšim poslovnim odločitvam in k večji inovativnosti podjetij. Odpira način razmišljanja, ki resnično vodi k trajnim rešitvam. V današnjih časih si ne moremo več privoščiti, da raznolikosti zaposlenih ne bi prepoznali, sprejeli, spoštovali in resnično vključili. Organizacije, ki se tega zavedajo, so v prednosti pred ostalimi. Na okrogli mizi se bomo pogovorili o tem, kako načrtno integrirati vrednote raznolikosti, vključenosti in enakosti v jedro organizacije in ustvariti vključujočo organizacijsko kulturo. Le takšna kultura namreč omogoča, da raznolikost, ki je naravno dejstvo, lahko pride na dan. In šele takrat lahko pričnemo s procesom vključevanja.