Dr. Brankica Ljamić, MCC

Poslovna psihologinja, organizacijski strateg in transformacijski coach

Brankica Ljamić je svetovalka posameznikom in timom skozi organizacijske spremembe in tranzicijske procese. Trdno verjame v moč osebnega in organizacijskega razvoja, zato podpira stranke pri njihovi transformaciji: s pomočjo oblikovanja strategije, svetovanja, coachinga in mentorstva.
Njene poslovne izkušnje (proizvodnja, prodaja, trženje, visoka izobrazba) in izrazita kombinacija izobrazb (diplomirana psihologija, magistrica managementa, doktorica organizacijskih znanosti) ji pomagajo do edinstvenega razumevanja strank in njihovih potreb. Zato nudi potrebno pomoč pri krepitvi njihove konkurenčne prednosti v nenehno spreminjajočem se poslovnem okolju.

O PREDAVANJU

Spreminjanje vedenj vodij

Ena od ključnih vlog vodje v dinamičnem poslovnem okolju je uravnavanje občutkov neravnovesja in negotovosti v ekipi. S pogovori, ki obravnavajo vse »slone v sobi« (vključno z medosebnimi odnosi in individualnimi prispevki k rezultatom ekipe) in z njimi povezanimi ukrepi postane sprememba dosegljiva. Danes vodje presegajo paradigmo svoje primarne odgovornosti: produktivnost in poslovni rezultati. Ponovno se učijo pomena kohezije in stabilnosti ekipe, ki vodita k izboljšanim rezultatom. Z drugimi besedami, vodje morajo razumeti BITI in IMETI vseh članov ekipe in se VESTI na način, ki podpira tako posameznika kot podjetje.