Znani so zmagovalci!

Planet GV je podelil priznanje Kadrovski up leta 2023 in v sodelovanju s Slovensko kadrovsko zvezo novi nagradi HR ekipa 2023 v kategoriji velika podjetja in v kategoriji mala in srednje velika podjetja. Nagrado HR ekipa leta sta prejeli podjetji Medis in Mikrcop, Kadrovski up leta pa je postala Maša Androjna. Nagrade sta na Slovenskem kadrovskem kongresu v Portorožu 13. aprila podelila Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV, in Ivan Papič, predsednik Slovenske kadrovske zveze.

Medis – zmagovalec v kategoriji velikih podjetij

HR ekipa leta 2023 v kategoriji velikih podjetij je postalo podjetje Medis. Ekipa pet sodelavk pod vodstvom Maje Rojšek, direktorice kadrovske službe, centralizirano izvaja kadrovske aktivnosti za vsa podjetja v skupini Medis.  Medis je sicer vodilno podjetje za trženje inovativnih zdravil v regiji srednje in vzhodne Evrope in je prisotno na 18 trgih. Medis izstopa s poudarjenim osebnim pristopom k zaposlenim in njihovemu razvoju ki ga podpirajo s številnimi aktivnostmi, z dodelanim procesom zaposlovanja ter s psihološkimi testiranji, kjer preverjajo ujemanje kandidatov in zahtev delovnega mesta. Imajo dovršene in digitalizirane kadrovske procese, vključno z onboardingom novozaposlenih, ki ga podpirajo z začetnimi in »ostani« intervjuji, ter osebnim spremljanjem vseh zaposlenih. Poslanstvo kadrovske službe Medisa bi lahko opisali kot  “pravi ljudje na pravih delovnih mestih za skupen cilj”.

Finalista v kategoriji velikih podjetij sta postali še podjetji Telekom Slovenje, d.d. in GEN-I, d.o.o.

V kategoriji malih in srednje velikih podjetij je slavil Mikrocop

Kadrovsko ekipo Mikrocopa d.o.o. sestavljata dve kadrovici in chief happiness officer pod vodstvom Alenke Fic Mikolič, vodje kadrovske službe in direktorice splošnih zadev. Izstopajo po digitalizaciji kadrovskih dokumentov in procesov ter visoki ravni poslovne analitike in kadrovskih kazalnikov. S tem svojim sodelavcem omogočajo enostavno uporabo kadrovskih orodij. Hkrati svoje zaposlene postavljajo v središče delovanja in ogromno poudarka namenjajo njihovemu počutju ter sistematičnemu dvigu kompetenc, s čimer sledijo spremembi poslovne strategije. V družbi nadpovprečno vlagajo v izobraževanje zaposlenih in so prejemnik priznanja TOP investitor v izobraževanje 2022.

V kategoriji malih in srednje velikih podjetij sta se med finaliste uvrstili še podjetji Outbrain d.o.o. in Porsche Slovenija, d.o.o.

Kadrovski up leta 2023 je postala Maša Androjna

Maša Androjna je priznanje prejela za raziskovalno delo Odnos odgovornih za ravnanje z ljudmi do duševnega zdravja in duševnih težav ter s tem povezano ravnanje z zaposlenimi v delovnih organizacijah pod mentorstvom doc. dr. Katarine Babnik in somentorja izr. prof. dr. Robert Masten na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Avtorica v delu ugotavlja, da je odnos odgovornih za ravnanje z ljudmi zelo raznolik, a bolj pozitiven na področju duševnega zdravja kot duševnih težav, kjer je prisotnih precej negativnih stališč, stigme in diskriminacije v zaposlovanju. S pričujočim delom je prispevala kamenček v mozaik boljšega razumevanja in posledičnega izboljševanja ravni duševnega zdravja v Sloveniji.

Za nagrado kadrovski up sta se v finalu potegovali še Ajda Makar z magistrskim delom Metoda sestankov »ena na ena«: uporabnost, zaznave in zadovoljstvo zaposlenih in vodij in Eva Esih prav tako z magistrskim delom Vloga analitike pri razvoju področja strateškega upravljanja s kadri.

Vsem zmagovalcem iskreno čestitamo!

Dosedanji nagrajenci

 • 2023

  HR ekipa leta: Medis (velika podjetja) in Mikrocop (mala in srednje velika podjetja)

 • 2022

  Mateja Tišler, direktorica upravljanja s kadri, Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

 • 2021

  Anisa Faganelj, vodja akademije AMZS, AMZS d.d.

 • 2020

  mag. Ivan Papič, direktor sektorja Kadri in splošne zadeve, Steklarna Hrastnik

 • 2019

  Nataša Bazjak Cristini, regionalna HR direktorica v Atlantic Grupi

 • 2018

  Mag. Eva Cvelbar Primožič, izvršna direktorica za kadrovsko področje in članica poslovodstva koncera Kolektor Group

 • 2017

  Mag. Jelica Lazarević Lajovic, Direktorica kadrovske službe, Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica d.v.z.

 • 2016

  Bojana Zupanič, Talent Direktor, Danfoss Trata, d.o.o.

 • 2015

  Mag. Vesna Vodopivec, Direktorica Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije, Nova Ljubljanska banka d.d.

 • 2014

  Tamara Valenčič, direktorica službe za korporativno komuniciranje in strateško upravljanje človeških virov, Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.

 • 2013

  Sonja Špoljarić, direktorica kadrovskih in splošnih zadev, BSH Hišni aparati, d.o.o.

 • 2012

  Teja Breznik Alfirev, direktorica korporativnega komuniciranja in razvoja zaposlenih v podjetju S&T Slovenija

 • 2011

  Mag. Mojca Novak, direktorica Direkcije kadri in organizacija Adria Mobil, d.o.o.

 • 2010

  Mag. Marjetka Svetec Šooš Svetec, vodja HRM in splošne službe, Arcont IP d.o.o. in Arcont, d.d.

 • 2009

  Mag. Vera Aljančič Falež, članica uprave, Mercator, d.d.

 • 2008

  Dr. Boris Dular, direktor Kadrovskega sektorja v Krki, d.d.

 • 2007

  Drago Bahun, član uprave v Gorenju d.d.

 • 2006

  Dr. Bor Rozman, izvršni direktor kadrovske službe v Merkurju d.d.