Nagrade za #loveHR odličnost

Priznanje Kadrovski manager leta podeljujemo že od leta 2006. Z njim vsako leto nagradimo kadrovskega strokovnjaka, ki uspešno upravlja in razvija kadrovsko funkcijo v smer strateške poslovne funkcije. S priznanjem, ki ga bomo tudi v 2023 podelili na #loveHR Summit opozarjamo na pomembnost in vlogo kadrovske stroke pri uspešnem in dolgoročno vzdržnem poslovanju organizacij.


Z razpisom in podelitvijo priznanja Kadrovski up leta pa si prizadevamo soustvarjati prihodnost kadrovske stroke. Z njim nagradimo najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega menedžmenta.


Vabimo vas, da se prijavite na razpis za kadrovskega managerja leta ali za kadrovski up leta in s tem prispevate k dvigu prepoznavnosti in ugleda kadrovske funkcije.

Prijavite se in si pridobite naziv Kadrovski manager leta 2023:

KADROVSKI MANAGER LETA je najbolj prestižno priznanje, ki ga podeljujemo na področju kadrovske stroke že od leta 2006. Z njim vsako leto nagradimo kadrovskega strokovnjaka, ki uspešno upravlja in razvija kadrovsko funkcijo v smer strateške poslovne funkcije. S priznanjem, ki ga podeljujemo na Slovenskem kadrovskem kongresu opozarjamo na pomembnost in vlogo kadrovske stroke pri uspešnem in dolgoročno vzdržnem poslovanju organizacij.


Vabimo vas, da se prijavite na razpis za kadrovskega managerja leta in s tem prispevate k dvigu prepoznavnosti in ugleda kadrovske funkcije.

Prijava kandidatov

Na izbor lahko kandidata – kadrovskega managerja prijavite:

 • predsedniki, člani uprav in direktorji organizacij,
 • kadrovski in HRM strokovnjaki,
 • sodelavci na kadrovskem področju,
 • zveza in društva za kadrovsko dejavnost in organizacije, ki delujejo na kadrovskem področju.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljeni kandidat:

 • neposredno podrejen direktorju, predsedniku ali članu uprave,
 • najmanj tri leta uspešnega dela na kadrovskem področju v isti organizaciji,
 • še ni prejel priznanja Kadrovski manager leta,
 • deluje v skladu s standardi in kodeksom etike kadrovskih delavcev.

Razpisna merila

 • promocija kadrovskega poslanstva in kadrovske stroke navzven in navznoter (vpliv v organizaciji in izven nje, delovanje v društvih),
 • nagrade in priznanja za kadrovsko delo, avtorstvo strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na različnih dogodkih, posvetovanjih, mednarodno udejstvovanje),
 • strokovni dosežki posameznika (realizirani projekti),
 • oblikovana kadrovska strategija in cilji,
 • certifikati in nagrade organizacije ali posameznika s kadrovskega področja, certifikati in nagrade z drugih poslovnih področij.

Nagrada

Kadrovski manager 2023 prejme:

 • brezplačno enoletno naročnino na revijo HR&M,
 • 3 x brezplačno udeležbo na prireditvi #loveHR Summit 2023 (kadrovski manager leta + vodja + sodelavec iz podjetja),
 • kipec Kadrovski manager leta.

Prijave odpremo kmalu!

Prijava & kontakt

Izpolnite online obrazec za prijavo in oddajte priloge na e-naslov skk@planetgv.si.
Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 01 309 44 38 ali pošljite vprašanje na e-naslov: skk@planetgv.si.

Pomembni datumi:

 • Rok za prijavo: 10. marec 2023 (do polnoči)
 • Individualni intervju s člani komisije: 22. marec 2023
 • Obvestilo o izboru: 23. marec 2023
 • Podelitev priznanja: 13. april 2022

Kadrovski up leta 2023

Z razpisom in podelitvijo priznanja Kadrovski up leta si prizadevamo soustvarjati prihodnost kadrovske stroke. Z njim vsako leto na Slovenskem kadrovskem kongresu nagradimo najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega menedžmenta.


Na razpisu sodelujejo študentje z diplomskimi, magistrskimi ali doktorskimi deli, ki preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merjenje dodane vrednosti kadrovske funkcije oziroma preučujejo in razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije.


Vabljeni, da soustvarjate prihodnost kadrovske stroke! Prijavite se na razpis kadrovski up leta in prispevajte k prepoznavnosti strokovnih del s področja kadrovskega managementa.


Vaše strokovno delo bo predstavljeno najvplivnejšim kadrovskim strokovnjakom!

Prijava kandidatov

Kdo lahko sodeluje na razpisu:

 • vsi mlajši od 28 let,
 • vsi, ki ste uspešno diplomirali, magistrirali ali doktorirali po 1.1. 2021,
 • s svojim delom še niste kandidirali na tem ali podobnem razpisu,
 • v istem letu niste bili nominirani za Kadrovskega managerja leta.

Kdo lahko prijavi delo:

 • avtor dela (samo prijava),
 • izobraževalna institucija, kjer je bilo delo opravljeno,
 • organizacija, v kateri je zaposlen avtor dela,
 • drug posameznik s privoljenjem avtorja dela.

Razpisna merila

Strokovna dela se ocenjujejo po naslednjih merilih:

 • aktualnost obravnavane tematike za razvoj kadrovskega managementa,
 • inovativnost problemskega in metodološkega pristopa k obravnavani tematiki,
 • interpretacija rešitev in predlogov za nadaljnji razvoj obravnave tematike/področja,
 • uporabnost rezultatov v praksi.

Nagrade

Trije nominiranci prejmejo povabilo in brezplačno udeležbo na prireditvi #loveHR Summit 2022, zmagovalec prejme priznanje in enoletno brezplačno naročnino na revijo HR&M.

Prijave odpremo kmalu!

Prijava & kontakt

Izpolnite online obrazec za prijavo in oddajte priloge na e-naslov skk@planetgv.si.
Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 01 309 44 38 ali pošljite vprašanje na e-naslov: skk@planetgv.si.

Pomembni datumi:

 • Rok za prijavo: 4. marec 2022
 • Obvestilo o izboru: 16. marec 2022
 • Podelitev priznanja: 7. april 2022

Kadrovski manager 2022

Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta letos že 18. leto zapored podelila prestižno priznanje Kadrovski manager leta.. Letos je naziv Kadrovski manager leta 2022 prejela Mateja Tišler, direktorica upravljanja s kadri, Ljubljanske mlekarne, d.o.o. .

Mateja Tišler je na Ljubljanskih mlekarnah preobrazila kadrovsko službo in tako aktivno prispevala k velikim spremembam v kulturi podjetja. Spodbuja odprto, dvosmerno, dialoško ter transparentno komunikacijo, ki omogoča pot reševanju zadev preden se ti oblikujejo v probleme. Vpeljali so številne novosti, kot so: coaching, delavnice za gradnjo mehkih veščin zaposlenih, usposabljanja strokovnih kompetenc ter programe Talent Pool, Drive, Connect & Grow, Moč je v povezovanju, Mlekarska akademija, digitalna izobraževanja in prenovljen plačni sistem. Med izvedenimi projekti še posebej izpostavljamo vzpostavitev Mlekarske akademije, s katero so uspešno znižali fluktuacijo sodelavcev v proizvodnji in raven kala iz naslova nekakovosti. Mlekarska akademija je izredno pomembna za Slovenijo, saj nadomešča praznino po zaprtjih Srednje šole za mlekarstvo in smeri »Mlekar« na Živilski srednji šoli. Mlekarska akademija daje tako dobre rezultate, da so jo znotraj skupine Lactalis razširili v več držav.

Mateja Tišler je članica Slovenske kadrovske zveze, upravnega odbora Združenja delodajalcev Slovenije in odbora za kadre pri Gospodarski zbornici Slovenije. Znanje deli s predavanji na konferencah – Edutainment 2020, članki v strokovni reviji HR&M in intervjuji v medijih. Razvojni rezultati kadrovske službe pod njenim vodenjem so bili prepoznani s priznanjem Tovarna leta 2019, priznanjem Vključi.Vse v letu 2020 in certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec. Z delom dviguje raven kadrovske stroke in je zato zgled ostalim stanovskim kolegom. Zato smo jo izbrali za Kadrovskega managerja leta 2022.

Kadrovski up 2022

Priznanje smo podelili tudi najboljšemu znanstvenoraziskovalnemu delu s področja kadrovskega managementa. Priznanje Kadrovski up leta 2022 je prejela Ula Pucelj, ki je magistrirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, IMB magistrski program, za magistrsko nalogo z naslovom Analiza koristi dobrega počutja zaposlenih z vidika zaposlenih in podjetja pod mentorstvom prof. dr. Nade Zupan.

V magistrski nalogi je preučevala pomen dobrega počutja zaposlenih za posameznika in organizacijo. Raziskava je prinesla nova spoznanja na področju dobrega počutja zaposlenih v Sloveniji, saj poda grobo oceno splošnega stanja in razkriva, kako sta starost in vrsta dela dva najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na dobro počutje zaposlenih, produktivnost, zavzetost in zadrževanje. Dokazuje povezanost omenjenih dejavnikov in prikaže, kako zunanji dejavniki uspejo vplivati na vsesplošno dobro počutje.