Katja Dolinar

vodja področja ljudje in kultura (People & Culture), Cosylab

Katja Dolinar, vodja področja ljudje in kultura (People & Culture) v podjetju Cosylabu je po izobrazbi univerzitetna diplomirana kadrovska menedžerka. Svoje 15-letne delovne izkušnje je pridobila v korporativnih kadrovskih funkcijah znotraj regijskih in globalnih organizacij, kjer se je poleg vodenja HRM področja osredotočala predvsem na področja pridobivanja talentov ter razvoja in upravljanja delovne uspešnosti zaposlenih. Pred prihodom v Cosylab je delovala v okviru organizacij Heads Adriatic, Danfoss Trata, Iskraemeco in Studio Moderna. Področje hibridnega načina dela zaposlenih je v okviru organizacije Danfoss Trata vzpostavila še pred pandemijo covid-19, zanj pa je odgovorna tudi v skupini Cosylab.

O PREDAVANJU

Organizacijska kultura in hibridno delo z roko v roki

Je organizacijo dela v podjetju možno uspešno prilagajati hitro spreminjajoči se epidemiološki sliki? S kakšno formulo zagotoviti povezanost sodelavcev, prenos informacij in kakovostno timsko delo ter stalne izboljšave v hibridnem načinu dela? Kako zagotoviti ravnotežje med zasebnim in poslovnim življenjem ter upoštevati individualne potrebe vsakega izmed članov kolektiva? Katja Dolinar, vodja področja ljudje in kultura (People & Culture) v podjetju Cosylab, bo z udeleženci Slovenskega kadrovskega kongresa 2023 delila dobre prakse, aktualne izzive in rešitve skupine Cosylab na področju hibridnega načina dela ter izzive, za katere bodo potrebni družbeni konsenz in morebitne zakonodajne spremembe.