Kim Turk Mehes

Vodja področja za trajnost, Deloitte Slovenia

Kim Turk Mehes je višja menedžerka v Deloitte svetovanje, kjer vodi področje trajnosti. Izkušnje in znanja je pridobivala na vidnejših delovnih mestih v javnem in zasebnem sektorju. V EIT Climate-KIC je vodila strateški program za prehod Slovenije na krožno gospodarstvo. Na InnoRenew CoE je delala kot svetovalka na področju politik zelenega prehoda ter aktivnosti za spodbujanje raznolikosti in vključevanja v raziskovalni dejavnosti. Svojo kariero je začela na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer se je posvečala tudi tematiki vključevanja v transnacionalnih raziskovalno-razvojnih projektih. Nekaj let je vodila iniciativo AmCham Equals. Kim verjame, da je zeleni prehod tesno povezan z razvojem zelenih znanj in veščin, saj je človeški kapital tisti, ki bo omogočal in poganjal trajnostni razvoj. O tem tudi predava in piše.

O PREDAVANJU

Vzpon zelenih ovratnikov v pravičnem in zelenem prehodu

V luči trajnostnih prizadevanj se razvija nova kategorija delavcev – zeleni ovratniki. Prehod v nizkoogljično družbo namreč zahteva nova zelena znanja ter veščine in ustvarja nova zelena delovna mesta. Podjetja morajo zato strateško razmišljati o tem, kakšne veščine in znanja potrebujejo in bodo potrebovali njihovi zaposleni, da bodo lahko prispevali k trajnostni transformaciji njihovega poslovanja. Hkrati morajo razmišljati tudi o tem, kakšna bodo njihova delovna mesta prihodnosti.
Nekatera se bodo zaradi zelenega prehoda ukinjala, druga se bodo preoblikovala, spet tretja pa oblikovala na novo, da se bodo lahko uspešno soočala z izzivi, ki jih prinašajo podnebne  spremembe in naš odziv nanje.