mag. Ksenja Hauptman

Sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ksenja Hauptman je zaposlena na MIZŠ, kjer pripravlja sistemske rešitve, vodi projekte kot so merjenje organizacijske klime in kulture, izvaja interne raziskave, modelira poslovne procese ter pripravlja re-inženiring le-teh. Je predstavnica vodstva za kakovost in vodja projekta CAF (»Common Assessment Framework«) za katerega je ministrstvo kot prvo ministrstvo v Sloveniji letos prejelo priznanje Uspešni uporabnik CAF.
Njene predhodne izkušnje iz gospodarstva so predvsem v sektorju telekomunikacij, na področju vodenja kvalitativnih in kvantitativnih raziskav, mednarodnega “benchmarkinga” in vodenja internih in eksternih kadrovskih selekcijskih postopkov.

O PREDAVANJU (VZPOREDNI PROGRAM)

Snežna kepa. Kako v državni upravi uspešno vodimo kadrovske projekte?

Raziskava OKO zaposlenih, s stopnjo odziva 72 %, je razkrila organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Predstavljala je začetek poti izboljšav, saj je bila v nadaljevanju imenovana projektna skupina, ki je na podlagi rezultatov raziskave pripravila akcijski načrt, kateri je bil v celoti realiziran. Posledično je bil izveden tudi projekt presoje kompetenc za namen razvoja vodij in tako prvič pripravljena priporočila za prihodnji razvoj vodij. Pripravljen je bil Katalog izobraževanj, Smerokaz za novo zaposlene, uvedene fleksibilne oblike dela, izboljšano področje varovanja zdravja … Kot snežna kepa – gremo naprej!