Luka Eržen

Raziskovalec, predavatelj in svetovalec na področju managementa človeških virov

Luka Eržen je raziskovalec, predavatelj in svetovalec na področju managementa človeških virov, pri čemer se osredotoča na razvoj in vpeljavo strategij raznolikosti in vključenosti. Vpet je v številne organizacije, ki se ukvarjajo s slednjim področjem in spodbuja širše sprejemanje pomena raznolikosti. Obenem pomaga številnim domačim, kot tudi tujim podjetjem pri reševanju problemov, ki se navezujejo na management človeških virov, digitalno trženje ter uvajanje sprememb.

O PREDAVANJU

Dimenzije razumevanja in vključevanja raznolikosti

Predavanje, ki bo zaokrožilo osrednjo temo letošnjega kongresa. Udeležencem bo preko najpomembnejših raziskav, trendov in napovedi ponudilo 360-stopinjski pogled na celotno področje raznolikosti, enakosti in vljučenosti (DEI). Podrobneje si bomo ogledali izsledke raziskave Zlate niti, ocenili trenutno stanje na slovenskem prostoru in poskusili oblikovati ključne korake, ki jih lahko izvedejo prav vsa podjetja na poti do vpeljave strategije raznolikosti in vključenosti v njihovi organizaciji. Kot primer dobre prakse vpeljave DEI strategije bo predstavljen primer podjetja AMZS.