Miha Lobnik

univerzitetni diplomirani sociolog, Zagovornik načela enakosti

Miha Lobnik je Zagovornik načela enakosti od leta 2016, ko je na podlagi sprejetega Zakona o varstvu pred diskriminacijo uspešno vodil proces vzpostavitve nove slovenske institucije za varstvo pred diskriminacijo. Poleti 2021 mu je Državni zbor RS podelil drugi 5-letni mandat.

Lobnik je od oktobra 2019 dalje tudi član upravnega odbora Evropske mreže zagovornikov. Med leti 2013 in 2016 je bil programski direktor Društva informacijski center Legebitra. Vodil je projekt Odziv na HIV, ki je prejel priznanje Svetovne zdravstvene organizacije. V letih 2005 – 2007 je pri ILGA Europe v Bruslju deloval kot član upravnega odbora, pred tem pa je bil pomočnik direktorja za Vzhodno Evropo in sodelovanje s Svetom Evrope (2004 – 2005).

O PREDAVANJU

Od diskriminacije do enakopravnosti pri zaposlovanju in na delovnem mestu

Zagovornik načela enakosti je samostojen državni organ za varstvo pred diskriminacijo. Na predavanju boste spoznali pristojnosti Zagovornika in izvedeli več o konkretnih primerih, ki jih je obravnaval.
Zagotovo ste se pri svojem delu že srečali z dilemami, kaj je zakonito in kaj ni zakonito, zato se bomo posvetili tudi odgovorom na vprašanja:

Kdaj so pogoji za novo delovno mesto diskriminatorni in kako v razpisih zagotavljamo enake možnosti za vse?
Kdaj pri neizbiri kandidatov lahko govorimo o diskriminaciji?
Kaj so značilnosti delovnega okolja, ki spoštuje raznolikost in kako zagotavljamo vključenost vseh?
Katere so najpogostejše zakonsko prepovedane napake pri izplačevanju božičnic?

Pojasnili pa bomo tudi razlike med osebnimi okoliščinami kot so spol, starost, narodnost, etnično poreklo, jezik, invalidnost… in osebnimi izbirami, ki pred diskriminacijo zakonsko niso zaščitene: npr. izpolnjevanje pogojev PCT, pravna oblika zaposlitve, ipd.