Aleksander Bastl

direktor BASS d.o.o., Celje

Aleksander Bastl, rojen leta 1966, je naziv univerzitetni diplomirani inženir računalništva pridobil na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za Računalništvo in informatiko. Od leta 1991 je zaposlen v podjetju BASS d.o.o. kot direktor in vodja razvoja, kjer je zadolžen za organizacijo dela celotne družbe. Njegova ključna znanja obsegajo odlično poznavanje programskih rešitev in razvojnih orodij, poznavanje področja poslovne informatike, optimizacijskih problemov, dobro poznavanje zakonodaje s področja poslovanja. Odlikujejo ga odlične vodstvene sposobnosti. Je strokovnjak za digitalizacijo poslovnih procesov, elektronsko izmenjavo dokumentov B2B,B2C in B2G, digitalizacijo dokumentih sistemov (DMS), obvladovanje orodij Microsoft Office™ ter poznavanje in uporabo JAVA EE okolja in razvojnih orodij zanj.

O PREDAVANJU

Uspešna digitalizacija kadrovskega področja - Študija primera

Izvajanje kadrovske funkcije v podjetjih terja od zaposlenih čedalje več fleksibilnosti pri organizaciji procesov. Pomanjkljiva organizacija se kaže predvsem s kaosom na področju dokumentacije, nezadovoljstvu zaposlenih v podjetju, izgorelosti zaposlenih, porabljenemu času pri obračunu plač… Nasprotno pa lahko uspešna digitalizacija celotnega kadrovskega področja zaposlene razbremeni v največji možni meri in jim omogoči lažje planiranje ter posledično učinkovito in fleksibilno izvajanje kadrovske funkcije.

Predstavljeni bodo primeri dobre prakse, kako so podjetja uspešno digitalizirala kadrovsko področje (evidentiranje delovnega časa, obračun plač, kadrovska evidenca, potni nalogi za osebna vozila) s celovito IT rešitvijo in hkrati optimizirali svoj proces dela. Pridobili boste ključne veščine za uspešno izvajanje kadrovske funkcije in spremljanje poslovnih proces ter prispevali k dolgoročni uspešnosti organizacije.