aleš-štempihar-#lovehr-summit-2024

Aleš Štempihar

direktor Askit d.o.o., team leader pri Digital42, podpredsednik IIBA Slovenija

Aleš se z digitalnimi poslovnimi preobrazbami ukvarja od leta 2015. in ima na tem področju tri mednarodne certifikate (zadnji iz Cambridge University). Pri oblikovanju digitalnih strategij in izvedbi digitalnih poslovnih preobrazb poudarja ključen pomen izkušnje zaposlenega, novih kompetenc, organizacijske kulture in HR vodij. V zadnjem obdobju se posveča inovativnim pristopom dviga zavzetosti zaposlenih s pomočjo izkušnje zaposlenega (Ex), ki jih je kot vodilni avtor strnil v knjižici »Izkušnja zaposlenega - vodič na poti izboljšanja zavzetosti zaposlenih «. Aleš tako prenaša vodstvu podjetij in vodjem sporočilo o novem pomenu in vrednosti zaposlenih in kadrovskega oddelka v pogojih sodobnega poslovanja.

O PREDAVANJU

S HR kremšnito do kompetenc prihodnosti

Pomen, vloga in vrednost HR v (digitalni) poslovni preobrazbi

Vse preveč vodstev in vodij vidi digitalno poslovno preobrazbo predvsem skozi tehnologijo in optimizacijo poslovanja. Del, ki se nanaša na preobrazbo, se preskoči ali v najboljšem primeru zelo poenostavi. To je eden od ključnih razlogov zakaj digitalna poslovna preobrazba žal postane samo izvedba nekaj tehnoloških projektov. Prava pot je seveda obratna. Vse se začne s spremembo razumevanja in delovanja vodij ter z osredotočenostjo na ljudi. V predavanju bomo predstavili:

- spremembe v ekonomiji in družbi, ki vplivajo na pravilno razumevanje digitalnosti z usmerjenostjo v organizacijsko kulturo in ljudi (zaposlene, vodje, in kupce);
- nove potrebne kompetence (ki še zdaleč niso samo tehnološke);
- digitalnost kot sredstvo za dvig zavzetosti zaposlenih;
- kako pravilno pristopiti, da privabimo in obdržimo digitalne talente;
- kako lahko v praksi HR pripravi svoje projekte digitalnosti bolje od ostalih v podjetju;
- zakaj je digitalna poslovna preobrazba priložnost za uveljavitev strateške vloge HR;
- zakaj so lahko HR vodje z nekaj dodatno pridobljenimi kompetencami povsem sposobni prevzeti to vlogo in konkretne napotke kako;
- kaj ima z vsem tem kremšnita.