Andrej Guštin

Strokovni svetovalec s področja poslovne analize in upravljanja poslovnih procesov

Andrej Guštin je že od leta 2000 aktivno udeležen na projektih prenove poslovnih procesov kot strokovni svetovalec s področja poslovne analize in upravljanja poslovnih procesov. Strokovno delo usmerja predvsem v reševanje problemov pri optimizaciji in avtomatizaciji poslovnih procesov ter v analizo in razvoj izdelkov, programskih rešitev ali novih storitev. Andrej s svojim delom prispeva k izboljšanju izkušnje zaposlenega (Employee eXperience) in izkušnje kupca (Customer eXperience) ter odpira nove perspektive za uspešno poslovanje v izkustveni ekonomiji. Na dosedanji poslovni poti je predaval na več kot 100 seminarjih in konferencah v Sloveniji in v tujini, redno pa sodeluje tudi kot zunanji sodelavec z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem.

O PREDAVANJU

S HR kremšnito do kompetenc prihodnosti

Pomen, vloga in vrednost HR v (digitalni) poslovni preobrazbi

Vse preveč vodstev in vodij vidi digitalno poslovno preobrazbo predvsem skozi tehnologijo in optimizacijo poslovanja. Del, ki se nanaša na preobrazbo, se preskoči ali v najboljšem primeru zelo poenostavi. To je eden od ključnih razlogov zakaj digitalna poslovna preobrazba žal postane samo izvedba nekaj tehnoloških projektov. Prava pot je seveda obratna. Vse se začne s spremembo razumevanja in delovanja vodij ter z osredotočenostjo na ljudi.

V predavanju bomo predstavili:

  • spremembe v ekonomiji in družbi, ki vplivajo na pravilno razumevanje digitalnosti z usmerjenostjo v organizacijsko kulturo in ljudi (zaposlene, vodje, in kupce);
  • nove potrebne kompetence (ki še zdaleč niso samo tehnološke);
  • digitalnost kot sredstvo za dvig zavzetosti zaposlenih;
  • kako pravilno pristopiti, da privabimo in obdržimo digitalne talente;
  • kako lahko v praksi HR pripravi svoje projekte digitalnosti bolje od ostalih v podjetju;
  • zakaj je digitalna poslovna preobrazba priložnost za uveljavitev strateške vloge HR;
  • zakaj so lahko HR vodje z nekaj dodatno pridobljenimi kompetencami povsem sposobni prevzeti to vlogo in konkretne napotke kako;
  • kaj ima z vsem tem kremšnita.