dr. Dan Podjed

Aplikativni antropolog na ZRC SAZU in svetovalec na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani

Dr. Dan Podjed je antropolog, ki si je za poslanstvo zadal snovanje tehnologij po meri ljudi. Dela kot znanstveni sodelavec na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU. Je tudi izredni profesor na ljubljanski Filozofski fakulteti in svetovalec na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani. Leta 2010 je sodeloval pri ustanavljanju Mreže za aplikativno antropologijo EASA in jo vodil do leta 2018, zdaj pa je njen izvršni svetovalec. Leta 2013 je zasnoval dogodek Why the World Needs Anthropologists, ki je postal osrednje globalno stičišče aplikativne antropologije. Leta 2019 je izdal odmevno knjigo Videni, v kateri je pojasnil, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo s pomočjo pametnih telefonov in drugih naprav. Leta 2020 je izšla njegova knjiga Antropologija med štirimi stenami, v kateri je pojasnil, kako je spoznaval družbo in sebe med pandemijo covid-19.

“Kovidski človek” v središču

Živimo v prelomnem času pandemije covid-19, ko nastaja nova družba in z njo novi človek – Homo covidensis. Prispevek predstavi temeljne predpostavke te družbe, v kateri sta se delo in prosti čas pomešala, nadzorne tehnologije pa so posegle v zadnje kotičke zasebnosti. Med zdravstveno, družbeno in gospodarsko krizo so se premešale tudi karte na poslovnem in kadrovskem področju. Predvidimo lahko, da bodo zmagovalci nove dobe tisti, ki bodo v središče organizacijskih procesov postavili novega človeka in prilagodili rešitve njegovim potrebam in navadam. To bodo dosegli s preseganjem meja med vedami in z bolj celovitim, transdisciplinarnim pogledom na ljudi in njihovo bivalno ter delovno okolje, ki bo vključeval naravoslovje in družboslovje, humanistiko in tehniške vede.