Dr. Darija Aleksič

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Darija Aleksić je članica Katedre za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem s preučevanjem etičnega vedenja, digitalizacije in ustvarjalnosti v poslovnem svetu.

Medosebni odnosi in paradoks resnice

Petek – 4. september | 10.55

Uspešnega sodelovanja si vsi želimo, a še vedno ga zelo redko doživimo. Temu je tako med drugim tudi zaradi razlik v posameznikovih resnicah, ki so rezultat naše uokvirjene interpretacije okolja. Dobro medosebno sodelovanje zahteva uspešno obvladovanje številnih individualnih resnic, ki jim posamezniki slepo verjamemo in jih zavzeto zagovarjamo.