Kadrovski manager 2022

Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta letos že 18. leto zapored podelila prestižno priznanje Kadrovski manager leta. Letos je naziv Kadrovski manager leta 2022 prejela Mateja Tišler, direktorica upravljanja s kadri, Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

Mateja Tišler je na Ljubljanskih mlekarnah preobrazila kadrovsko službo in tako aktivno prispevala k velikim spremembam v kulturi podjetja. Spodbuja odprto, dvosmerno, dialoško ter transparentno komunikacijo, ki omogoča pot reševanju zadev preden se ti oblikujejo v probleme. Vpeljali so številne novosti, kot so: coaching, delavnice za gradnjo mehkih veščin zaposlenih, usposabljanja strokovnih kompetenc ter programe Talent Pool, Drive, Connect & Grow, Moč je v povezovanju, Mlekarska akademija, digitalna izobraževanja in prenovljen plačni sistem. Med izvedenimi projekti še posebej izpostavljamo vzpostavitev Mlekarske akademije, s katero so uspešno znižali fluktuacijo sodelavcev v proizvodnji in raven kala iz naslova nekakovosti. Mlekarska akademija je izredno pomembna za Slovenijo, saj nadomešča praznino po zaprtjih Srednje šole za mlekarstvo in smeri »Mlekar« na Živilski srednji šoli. Mlekarska akademija daje tako dobre rezultate, da so jo znotraj skupine Lactalis razširili v več držav.

Mateja Tišler je članica Slovenske kadrovske zveze, upravnega odbora Združenja delodajalcev Slovenije in odbora za kadre pri Gospodarski zbornici Slovenije. Znanje deli s predavanji na konferencah – Edutainment 2020, članki v strokovni reviji HR&M in intervjuji v medijih. Razvojni rezultati kadrovske službe pod njenim vodenjem so bili prepoznani s priznanjem Tovarna leta 2019, priznanjem Vključi.Vse v letu 2020 in certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec. Z delom dviguje raven kadrovske stroke in je zato zgled ostalim stanovskim kolegom. Zato smo jo izbrali za Kadrovskega managerja leta 2022.

Dosedanji nagrajenci

 • 2022

  Mateja Tišler, direktorica upravljanja s kadri, Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

 • 2021

  Anisa Faganelj, vodja akademije AMZS, AMZS d.d.

 • 2020

  mag. Ivan Papič, direktor sektorja Kadri in splošne zadeve, Steklarna Hrastnik

 • 2019

  Nataša Bazjak Cristini, regionalna HR direktorica v Atlantic Grupi

 • 2018

  Mag. Eva Cvelbar Primožič, izvršna direktorica za kadrovsko področje in članica poslovodstva koncera Kolektor Group

 • 2017

  Mag. Jelica Lazarević Lajovic, Direktorica kadrovske službe, Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica d.v.z.

 • 2016

  Bojana Zupanič, Talent Direktor, Danfoss Trata, d.o.o.

 • 2015

  Mag. Vesna Vodopivec, Direktorica Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije, Nova Ljubljanska banka d.d.

 • 2014

  Tamara Valenčič, direktorica službe za korporativno komuniciranje in strateško upravljanje človeških virov, Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.

 • 2013

  Sonja Špoljarić, direktorica kadrovskih in splošnih zadev, BSH Hišni aparati, d.o.o.

 • 2012

  Teja Breznik Alfirev, direktorica korporativnega komuniciranja in razvoja zaposlenih v podjetju S&T Slovenija

 • 2011

  Mag. Mojca Novak, direktorica Direkcije kadri in organizacija Adria Mobil, d.o.o.

 • 2010

  Mag. Marjetka Svetec Šooš Svetec, vodja HRM in splošne službe, Arcont IP d.o.o. in Arcont, d.d.

 • 2009

  Mag. Vera Aljančič Falež, članica uprave, Mercator, d.d.

 • 2008

  Dr. Boris Dular, direktor Kadrovskega sektorja v Krki, d.d.

 • 2007

  Drago Bahun, član uprave v Gorenju d.d.

 • 2006

  Dr. Bor Rozman, izvršni direktor kadrovske službe v Merkurju d.d.