Kadrovski manager 2021

Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta letos že sedemnajsto leto zapored razglasila prestižno priznanje Kadrovski manager leta. Letos je naziv Kadrovski manager 2021 prejela Anisa Faganelj, vodja akademije AMZS, AMZS d.d..

Prejemnica nagrade kadrovski manager leta 2021, Anisa Faganelj, je aktivna pri uveljavljanju kadrovske stroke; z ekipo sodelavcev v AMZS d. d. uvaja nove, moderne pristope in metode vodenja, upravljanja in organizacije podjetja, pri čemer sledi načelom inovativnega, sodelovalnega, transformacijskega in navdihujočega voditeljstva, podprtega z odprtim komuniciranjem. Z uspešnim vodenjem razvojnih in rednih aktivnosti v procesih privabljanja, razvoja in ohranjanja sodelavcev je odločilno prispevala k uspešnemu poslovanju podjetja. Z delom dviguje raven kadrovske stroke in je zgled ostalim stanovskim kolegom.

Anisa Faganelj: »Biti poslušalec, povezovalec, soustvarjati pogoje za skupni razvoj, prepoznavati potenciale, tudi tiste, za katere morda sploh ne vemo, da jih imamo. Se vsak dan učiti s sodelavci in od njih. In skupaj ves čas ustvarjati nekaj dobrega. Pa čeprav le male zmage. To je poslanstvo našega dela. To je namen priznanja. Ustvarjati skupaj odnose, razvijati skupaj potenciale, delati dobro.«

Dosedanji nagrajenci

 • 2021

  Anisa Faganelj, vodja akademije AMZS, AMZS d.d.

 • 2020

  mag. Ivan Papič, direktor sektorja Kadri in splošne zadeve, Steklarna Hrastnik

 • 2019

  Nataša Bazjak Cristini, regionalna HR direktorica v Atlantic Grupi

 • 2018

  Mag. Eva Cvelbar Primožič, izvršna direktorica za kadrovsko področje in članica poslovodstva koncera Kolektor Group

 • 2017

  Mag. Jelica Lazarević Lajovic, Direktorica kadrovske službe, Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica d.v.z.

 • 2016

  Bojana Zupanič, Talent Direktor, Danfoss Trata, d.o.o.

 • 2015

  Mag. Vesna Vodopivec, Direktorica Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije, Nova Ljubljanska banka d.d.

 • 2014

  Tamara Valenčič, direktorica službe za korporativno komuniciranje in strateško upravljanje človeških virov, Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.

 • 2013

  Sonja Špoljarić, direktorica kadrovskih in splošnih zadev, BSH Hišni aparati, d.o.o.

 • 2012

  Teja Breznik Alfirev, direktorica korporativnega komuniciranja in razvoja zaposlenih v podjetju S&T Slovenija

 • 2011

  Mag. Mojca Novak, direktorica Direkcije kadri in organizacija Adria Mobil, d.o.o.

 • 2010

  Mag. Marjetka Svetec Šooš Svetec, vodja HRM in splošne službe, Arcont IP d.o.o. in Arcont, d.d.

 • 2009

  Mag. Vera Aljančič Falež, članica uprave, Mercator, d.d.

 • 2008

  Dr. Boris Dular, direktor Kadrovskega sektorja v Krki, d.d.

 • 2007

  Drago Bahun, član uprave v Gorenju d.d.

 • 2006

  Dr. Bor Rozman, izvršni direktor kadrovske službe v Merkurju d.d.