dr. Ana Tkalac Verčič

Redna profesorica za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu.

Dr. Ana Tkalac Verčič je redna profesorica za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu. Je nekdanja Fulbrightova štipendistka in prejemnica diplome Chartered Institute of Public Relations. Je avtorica, soavtorica in urednica številnih knjig, vključno z Metrikami za odnose z javnostmi: raziskave in evalvacija, in je avtorica prvega hrvaškega učbenika za odnose z javnostmi. Objavila je več kot 100 člankov v različnih akademskih revijah in sodeluje v različnih uredniških odborih, kot so International Journal of Strategic Communication, Journal of Public Relations Research in Public Relations Review.

Ko so ljudje končno prvi – doseganje zavzetosti z interno komunikacijo

Prihodnost sodobnih organizacij, njihova privlačnost in dobičkonosnost, je odvisna od njihove pripravljenosti, da na prvo mesto postavijo zaposlene in potencialne zaposlene ter jih prepoznajo kot najpomembnejše deležnike za organizacijski razvoj. Predstavljeni bodo rezultati študije skoraj 4000 zaposlenih iz 25 korporacij, v katerih so pod drobnogled vzeli razmerje med praksami notranje komunikacije in različne organizacijske rezultate kot sta denimo ugled podjetja kot delodajalca in zavzetost zaposlenih. Ugotovitve študije kažejo, da večje zadovoljstvo s komunikacijo vodi do večje angažiranosti zaposlenih in večje privlačnosti delodajalca v očeh iskalcev dela.