Dr. Robert Golob

Predsednik uprave, Gen-I, d.o.o.

Robert Golob je eden vodilnih strokovnjakov za elektroenergetiko v Sloveniji. Po končanem doktoratu je kot Fulbrightov štipendist gostoval na Georgia Institute of Technology v Atlanti in se leta 1997 zaposlil kot docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, na kateri je danes izredni profesor. Je avtor številnih znanstvenih objav in referatov s področja trgov, optimizacije virov energije in načrtovanja elektroenergetskega sistema (EES). Vodil je številne temeljno raziskovalne in industrijsko-aplikativne projekte za potrebe elektrogospodarstva Slovenije. Golob je bil 1998 imenovan za vodjo pogajalske skupine za Evropsko unijo za področje energetike, leto kasneje pa je prevzel funkcijo državnega sekretarja za energetiko ter sodeloval pri oblikovanju ključnih zakonov s tega področja. Leta 2002 je ustanovil in postal direktor podjetja Istrabenz-Gorenje, d.o.o. Vodenje družbe in Skupine GEN-I je prevzel leta 2006 in jo v dobrem desetletju popeljal iz lokalnega v globalnega trgovca z električno energijo. Na slovenskem trgu je družba nastopila kot prvi neodvisni ponudnik električne energije in zemeljskega plina, danes pa dosega vodilni delež gospodinjskih odjemalcev za električno energijo. Skupina, ki ima 16 hčerinskih družb, posluje v 22 državah, kjer ustvari večino prihodkov in s svojo fleksibilnostjo in odzivnostjo dosega visoko konkurenčno prednost, hkrati pa njena razvojna usmerjenost stremi k zeleni transformaciji, zmanjšanju ogljičnega odtisa in skrbi za čisto okolje bodočih generacij.

Okrogla miza: So spremembe za HR nevarnost ali priložnost?

Četrtek – 3. september | 14.30