Dr. Tjaša Redek

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vpliv globalne ekonomije na HR

Četrtek – 3. september | 12.30

Z vzponom nove ekonomije in ekonomije znanja se je jasno pokazalo, da so za uspeh podjetij ključni dejavniki neotipljivega kapitala. Med njimi kadri, pomanjkanje katerih podjetja pogosto izpostavijo kot ključno omejitev pri uvajanju novih tehnologij, prodiranju na nove trge, itd. Raziskave kažejo, da neotipljivi kapital prispeva tudi do tretjine rasti produktivnosti. Kadri in vlaganje v njihov razvoj so ključni dejavnik uspeha, ključna konkurenčna prednost. Kako ravnajo s kadri slovenska podjetja v primerjavi z evropskimi? Kaj odlikuje uspešna slovenska podjetja? In katere izzive prinašajo sodobni trendi, bodisi tehnološki ali demografski? Kako se z njimi spopadajo naša podjetja?