Dusha Barbara Vidanovich

Svetovalka in izvajalka usposabljanj s področja mednarodnega poslovanja ter diplomatskega protokola

Je svetovno priznana avtoriteta s področja mednarodnega poslovanja in diplomatskega protokola. Je svetovalka, izvajalka usposabljanj in vodja z bogatimi izkušnjami. Izvaja programe usposabljanja za vodilne in vladne kadre o diplomatskem protokolu, mednarodnem poslovnem protokolu, bontonu in kompetencah medkulturne komunikacije. Njeni program so namenjeni podjetjem, mednarodnim organizacijam, vladam in diplomatskim predstavništvom. V svetu je priznana kot izbrana članica Kdo je kdo v svetu diplomatskega in mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Globalne kompetence – Medkulturna komunikacija in mednarodni protokol

Petek – 4. september | 11.40