Gregor Skender

Višji manager, Deloitte d.o.o.

Z desetletnimi delovnimi izkušnjami v zasebnem in javnem sektorju Gregor Skender danes dela kot višji manager v oddelku poslovnega svetovanja podjetja Deloitte d.o.o. Na področju upravljanja s človeškimi viri se Gregor osredotoča na proučevanje organizacijske kulture in razvoj orodij za upravljanje in spreminjanje le-te, pri čemer posebno pozornost posveča pomenu skladnosti med organizacijsko strategijo in kulturo. Sam pri izvajanju projektov sicer vsakodnevno vodi skupino konzultantov, poleg tega pa je tudi mentor več mlajšim sodelavcem. Gregor je na Univerzi v Ljubljani poleg univerzitetne diplome iz politologije pridobil tudi naziv Magister poslovnih ved – MBA.

Tema govora

Sodoben vodja: upravljanje raznolikih veščin za sestavo učinkovite ekipe

Petek – 4. september | 13:30