Prijavite se in si pridobite naziv Kadrovski manager leta:

Priznanje KADROVSKI MANAGER je prestižno priznanje, s katerim želimo izpostaviti uspešne in perspektivne posameznike, ki delujejo na kadrovskem področju, posameznike, ki gradijo in uspešno ravnajo z ljudmi pri delu na ravni celotne organizacije ter vse tiste, ki z učinkovito podporo pomembno prispevajo k uspešnosti organizacije, v kateri delujejo.

Vabimo vas, da se prijavite in postanete kadrovski manager leta, naj vaši dosežki na kadrovskem področju ne ostanejo skriti.

Izbor – Kadrovski manager

Na izbor lahko kandidata – kadrovskega managerja prijavite:
– predsedniki, člani uprav in direktorji organizacij,
– kadrovski in HRM strokovnjaki,
– sodelavci na kadrovskem področju,
– zveza in društva za kadrovsko dejavnost in organizacije, ki delujejo na kadrovskem področju.

Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljeni kandidat, so:
– neposredno podrejen direktorju, predsedniku ali članu uprave,
– najmanj tri leta uspešnega dela na kadrovskem področju v isti organizaciji,
– še ni prejel priznanja Kadrovski manager leta,
– deluje v skladu s standardi in kodeksom etike kadrovskih delavcev.

Razpisna merila

Merila, ki nas bodo vodila pri izboru kadrovskega managerja leta so:
– promocija kadrovskega poslanstva in kadrovske stroke navzven in navznoter (vpliv v organizaciji in izven nje, delovanje v društvih,
– nagrade in priznanja za kadrovsko delo, avtorstvo strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na različnih dogodkih, posvetovanjih, mednarodno udejstvovanje),
– strokovni dosežki posameznika (realizirani projekti),
– oblikovana kadrovska strategija in cilji,
– certifikati in nagrade organizacije ali posameznika s kadrovskega področja, certifikati in nagrade z drugih poslovnih področij.

Nagrada

Kadrovski manager 2021 prejme:
– brezplačno enoletno naročnino na revijo HR&M,
– 3 x brezplačno udeležbo na prireditvi SKK (kadrovski manager leta + vodja+ sodelavec iz podjetja),
– 1 x brezplačno udeležbo na prireditvi SKK 2022,
– kipec Kadrovski manager leta.

Prijava & kontakt

Izpolnite online obrazec za prijavo in oddajte priloge na e-naslov jasmina.spahalic@planetgv.si.
Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 031 861 234 ali pošljite vprašanje na e-naslov: jasmina.spahalic@planetgv.si.

Pomembni datumi:

  • Rok za prijavo: 3. maj 2021
  • Obvestilo o izboru: 14. maj 2021
  • Podelitev priznanja: 9. september 2021

Izbor – Kadrovski up 2021

Najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega managementa. Kadrovski up leta je priznanje za najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega managementa. Na razpisu lahko sodelujejo vsa diplomska, magistrska in doktorska dela, ki se lotevajo izzivov kadrovskega managementa; bodisi, da preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merjenje dodane vrednosti kadrovske funkcije oziroma preučujejo in razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije. S priznanjem si prizadevamo soustvarjati kadrovsko prihodnost.

Kdo lahko sodeluje na razpisu:

Vsi, ki:

– ste mlajši od 28 let,
– ste uspešno diplomirali, magistrirali ali doktorirali po 1.1. 2018,
– s svojim delom še niste kandidirali na tem ali podobnem razpisu,
– v istem letu niste bili nominirani za Kadrovskega managerja leta.

Kdo lahko prijavi delo:

– avtor dela (samo prijava),
– izobraževalna institucija, kjer je bilo delo opravljeno,
– organizacija, v kateri je zaposlen avtor dela,
– drug posameznik s privoljenjem avtorja dela.

Strokovna dela se ocenjujejo po naslednjih merilih:

– aktualnost obravnavane tematike za razvoj kadrovskega managementa,
– inovativnost problemskega in metodološkega pristopa k obravnavani tematiki,
– interpretacija rešitev in predlogov za nadaljnji razvoj obravnave tematike/področja,
– uporabnost rezultatov v praksi.

Nagrade

Trije nominiranci prejmejo povabilo in brezplačno udeležbo na prireditvi SKK 2020, zmagovalec prejme priznanje in enoletno brezplačno naročnino na revijo HR&M.

Prijava & kontakt

Izpolnite online obrazec za prijavo in oddajte priloge na e-naslov jasmina.spahalic@planetgv.si.
Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 031 861 234 ali pošljite vprašanje na e-naslov: jasmina.spahalic@planetgv.si.

Pomembni datumi:

  • Rok za prijavo: 3. maj 2021
  • Obvestilo o izboru: 14. maj 2021
  • Podelitev priznanja: 9. september 2021

Kadrovski manager 2020

Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta letos že šestnajsto leto zapored razglasila prestižno priznanje Kadrovski manager leta. Letos je naziv Kadrovski manager 2020 prejel mag. Ivan Papič, direktor sektorja Kadri in splošne zadeve, Steklarna Hrastnik. Ivan Papič je aktiven pri uveljavljanju kadrovske stroke, še posebej pri razvoju podmladka, saj omogoča mladim, da v podjetje prinesejo novo energijo – nov pogled na stvari in tudi nova znanja. Aktiven je v projektih, kot so BusinessClass, Talent Cloud, Inženirji bomo in projektih Gospodarske zbornice (SRIP, POLET). Je avtor strokovnih člankov v reviji HR&M, osrednji strokovni reviji za vodenje in razvoj ljudi pri delu.

Ivan Papič je z uspešnim vodenjem razvojnih in rednih aktivnosti v procesih privabljanja, razvoja in ohranjanja sodelavcev Steklarne Hrastnik, odločilno prispeval k uspešnemu poslovanju. Z delom dviguje raven kadrovske stroke in je zato zgled ostalim stanovskim kolegom. Zato smo ga izbrali za Kadrovskega managerja leta 2020.

Kadrovski up 2020

Priznanje Kadrovski up 2020 je prejela mag. Kaja Galič z magistrskim delom: Metoda ocenjevalnega centra v Sloveniji, iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, oddelka za Psihologijo, pod mentorstvom izr. prof. dr. Eve Boštjančič. V nalogi je raziskala, v kolikšni meri je metoda ocenjevalnega centra razširjena v Sloveniji ter kakšne so prakse njene uporabe. Raziskavo je zaokrožila z naborom priporočil za izboljšavo trenutnih praks.

Dosedanji nagrajenci za HR odličnost

Nagrajujemo HR odličnost

Planet GV je v sodelovanju s Slovensko kadrovsko zvezo podelil mag. Ivan Papiču priznanje Kadrovski manager 2020 za odličnost delovanja na kadrovskem področju. mag. Kaja Galič je prejela priznanje Kadrovski up 2020 za najboljše znanstveno raziskovalnemo delo s področja kadrovskega managementa.

Priznanji bosta svečano podeljeni na prireditvi, ki bo 3. in 4. septembra v Portorožu.

Vsem dobitnikom iskreno čestitamo!