Nagrade za HR odličnost 2022

Priznanje Kadrovski manager leta podeljujemo že od leta 2006. Z njim vsako leto nagradimo kadrovskega strokovnjaka, ki uspešno upravlja in razvija kadrovsko funkcijo v smer strateške poslovne funkcije. S priznanjem, ki ga bomo tudi v 2022 podelili na #loveHR Summit opozarjamo na pomembnost in vlogo kadrovske stroke pri uspešnem in dolgoročno vzdržnem poslovanju organizacij.


Z razpisom in podelitvijo priznanja Kadrovski up leta pa si prizadevamo soustvarjati prihodnost kadrovske stroke. Z njim nagradimo najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega menedžmenta.


Vabimo vas, da se prijavite na razpis za kadrovskega managerja leta ali za kadrovski up leta in s tem prispevate k dvigu prepoznavnosti in ugleda kadrovske funkcije.

Prijavite se in si pridobite naziv Kadrovski manager leta 2022:

KADROVSKI MANAGER LETA je najbolj prestižno priznanje, ki ga podeljujemo na področju kadrovske stroke že od leta 2006. Z njim vsako leto nagradimo kadrovskega strokovnjaka, ki uspešno upravlja in razvija kadrovsko funkcijo v smer strateške poslovne funkcije. S priznanjem, ki ga podeljujemo na Slovenskem kadrovskem kongresu opozarjamo na pomembnost in vlogo kadrovske stroke pri uspešnem in dolgoročno vzdržnem poslovanju organizacij.


Vabimo vas, da se prijavite na razpis za kadrovskega managerja leta in s tem prispevate k dvigu prepoznavnosti in ugleda kadrovske funkcije.

Prijava kandidatov

Na izbor lahko kandidata – kadrovskega managerja prijavite:

 • predsedniki, člani uprav in direktorji organizacij,
 • kadrovski in HRM strokovnjaki,
 • sodelavci na kadrovskem področju,
 • zveza in društva za kadrovsko dejavnost in organizacije, ki delujejo na kadrovskem področju.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljeni kandidat:

 • neposredno podrejen direktorju, predsedniku ali članu uprave,
 • najmanj tri leta uspešnega dela na kadrovskem področju v isti organizaciji,
 • še ni prejel priznanja Kadrovski manager leta,
 • deluje v skladu s standardi in kodeksom etike kadrovskih delavcev.

Razpisna merila

 • promocija kadrovskega poslanstva in kadrovske stroke navzven in navznoter (vpliv v organizaciji in izven nje, delovanje v društvih),
 • nagrade in priznanja za kadrovsko delo, avtorstvo strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na različnih dogodkih, posvetovanjih, mednarodno udejstvovanje),
 • strokovni dosežki posameznika (realizirani projekti),
 • oblikovana kadrovska strategija in cilji,
 • certifikati in nagrade organizacije ali posameznika s kadrovskega področja, certifikati in nagrade z drugih poslovnih področij.

Nagrada

Kadrovski manager 2022 prejme:

 • brezplačno enoletno naročnino na revijo HR&M,
 • 3 x brezplačno udeležbo na prireditvi #loveHR Summit 2022 (kadrovski manager leta + vodja + sodelavec iz podjetja),
 • kipec Kadrovski manager leta.

Prijava & kontakt

Izpolnite online obrazec za prijavo in oddajte priloge na e-naslov skk@planetgv.si.
Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 01 309 44 38 ali pošljite vprašanje na e-naslov: skk@planetgv.si.

Pomembni datumi:

 • Rok za prijavo: 4. marec 2022 (do polnoči)
 • Individualni intervju s člani komisije: 15. marec 2022
 • Obvestilo o izboru: 16. marec 2022
 • Podelitev priznanja: 7. april 2022

Kadrovski up leta 2022

Z razpisom in podelitvijo priznanja Kadrovski up leta si prizadevamo soustvarjati prihodnost kadrovske stroke. Z njim vsako leto na Slovenskem kadrovskem kongresu nagradimo najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega menedžmenta.


Na razpisu sodelujejo študentje z diplomskimi, magistrskimi ali doktorskimi deli, ki preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merjenje dodane vrednosti kadrovske funkcije oziroma preučujejo in razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije.


Vabljeni, da soustvarjate prihodnost kadrovske stroke! Prijavite se na razpis kadrovski up leta in prispevajte k prepoznavnosti strokovnih del s področja kadrovskega managementa.


Vaše strokovno delo bo predstavljeno najvplivnejšim kadrovskim strokovnjakom!

Prijava kandidatov

Kdo lahko sodeluje na razpisu:

 • vsi mlajši od 28 let,
 • vsi, ki ste uspešno diplomirali, magistrirali ali doktorirali po 1.1. 2021,
 • s svojim delom še niste kandidirali na tem ali podobnem razpisu,
 • v istem letu niste bili nominirani za Kadrovskega managerja leta.

Kdo lahko prijavi delo:

 • avtor dela (samo prijava),
 • izobraževalna institucija, kjer je bilo delo opravljeno,
 • organizacija, v kateri je zaposlen avtor dela,
 • drug posameznik s privoljenjem avtorja dela.

Razpisna merila

Strokovna dela se ocenjujejo po naslednjih merilih:

 • aktualnost obravnavane tematike za razvoj kadrovskega managementa,
 • inovativnost problemskega in metodološkega pristopa k obravnavani tematiki,
 • interpretacija rešitev in predlogov za nadaljnji razvoj obravnave tematike/področja,
 • uporabnost rezultatov v praksi.

Nagrade

Trije nominiranci prejmejo povabilo in brezplačno udeležbo na prireditvi #loveHR Summit 2022, zmagovalec prejme priznanje in enoletno brezplačno naročnino na revijo HR&M.

Prijava & kontakt

Izpolnite online obrazec za prijavo in oddajte priloge na e-naslov skk@planetgv.si.
Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 01 309 44 38 ali pošljite vprašanje na e-naslov: skk@planetgv.si.

Pomembni datumi:

 • Rok za prijavo: 4. marec 2022
 • Obvestilo o izboru: 16. marec 2022
 • Podelitev priznanja: 7. april 2022

Kadrovski manager 2021

Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta letos že sedemnajsto leto zapored razglasila prestižno priznanje Kadrovski manager leta. Letos je naziv Kadrovski manager 2021 prejela Anisa Faganelj, vodja akademije AMZS, AMZS, d.d..

Prejemnica nagrade kadrovski manager leta 2021, Anisa Faganelj, je aktivna pri uveljavljanju kadrovske stroke; z ekipo sodelavcev v AMZS d. d. uvaja nove, moderne pristope in metode vodenja, upravljanja in organizacije podjetja, pri čemer sledi načelom inovativnega, sodelovalnega, transformacijskega in navdihujočega voditeljstva, podprtega z odprtim komuniciranjem. Z uspešnim vodenjem razvojnih in rednih aktivnosti v procesih privabljanja, razvoja in ohranjanja sodelavcev je odločilno prispevala k uspešnemu poslovanju podjetja. Z delom dviguje raven kadrovske stroke in je zgled ostalim stanovskim kolegom.

Anisa Faganelj: »Biti poslušalec, povezovalec, soustvarjati pogoje za skupni razvoj, prepoznavati potenciale, tudi tiste, za katere morda sploh ne vemo, da jih imamo. Se vsak dan učiti s sodelavci in od njih. In skupaj ves čas ustvarjati nekaj dobrega. Pa čeprav le male zmage. To je poslanstvo našega dela. To je namen priznanja. Ustvarjati skupaj odnose, razvijati skupaj potenciale, delati dobro.«

Kadrovski up 2021

Nagrado kadrovski up leta 2021 za najboljše znanstvenoraziskovalno delo s področja kadrovskega managementa je prejela Amadeja Lamovšek za magistrsko nalogo Analiza konfiguracij lastnosti oblikovanja dela in njihov vpliv na rezultate na ravni zaposlenih. Magistrirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani na oddelku za management pod mentorstvom izr. prof. dr. Mateja Černeta.

V magistrski nalogi je kandidatka proučevala 20 dimenzij oblikovanja dela v povezavi s tremi možnimi izidi na individualni ravni zaposlenih. Dimenzije dela so bile razdeljene na značilnosti nalog, značilnosti znanja, družbene značilnosti in kontekst dela. Pri tem je primerjala, ali so konfiguracije dimenzij dela različne za zaposlene, ki delajo le iz fizičnega sedeža organizacije, in za osebe, ki jim je omogočeno tudi delo na daljavo.