Jana Rožac

vodja projekta

Jana Rožac je strokovnjakinja za področje dela in karierne orientacije mladih na Zavodu za zaposlovanje, kjer vodi enega izmed evropskih projektov na področju izboljšanja ukrepov za zaposlovanje mladih. Po izobrazbi je sociologinja kulture in anglistka ter doktorandka s področja managementa talentov.

O PREDAVANJU

Izzivi in priložnosti pri zaposlovanju generacije Z

Na delavnici bomo predstavili ključne strukturne izzive na področju zaposlovanja in razloge za spodbujanje zaposlovanja mladih, usmeritve za zaposlovanje in delo z mladimi, ter storitve in ukrepe Zavoda RS za zaposlovanje, ki pomembno vplivajo na karierni razvoj, pridobivanje kompetenc prihodnosti in spodbujanje zaposlovanja mladih.