Katarina Resnik

strokovnjakinja za kadre in članica upravnega odbora Evropskega foruma za organizacijski dizajn

Katarina Resnik že več kot 15 let deluje na kadrovskem področju, tako na lokalnem, regionalnem kot na globalnem nivoju v mednarodnih organizacijah. V zadnjih letih se je pri svojem delu pričela poglabljati v organizacijski dizajn in organizacijski razvoj. S facilitacijo, uvajanjem sprememb in drugimi metodami pomaga organizacijam razvijati sposobnost uvajanja in prilagajanja sprememb ter doseči večjo učinkovitost z razvojem vodij, krepitvijo struktur in oblikovanjem sistemov njihovega delovanja. Pridobila je certifikat Certified organizational practitioner pri Evropskem forumu za organizacijo oblikovanje (European Organization Design Forum – EODF), kjer je postala tudi članica upravnega odbora.

Z upravljanjem vedenjskih vzorcev organizacij do želene organizacijske kulture

Tako kot vsak od nas, imajo tudi organizacije svoje vedenjske vzorce, ki izvirajo iz njihovega značaja in vzgoje. Ti vedenjski (sistemski) vzorci lahko rast in razvoj organizacije spodbujajo ali zavirajo in oblikujejo organizacijsko kulturo. Udeleženci se bodo na interaktiven način preizkusili v vlogi diagnostikov za svoje organizacije. Osvetlili bomo tudi vlogo kadrovikov pri zaznavanju in reševanju organizacijskih izzivov na ravni celotne organizacije.”