Dr. Matej Černe

Izredni profesor za področje managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Dr. Matej Černe je izredni profesor za področje managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V raziskovalnem, pedagoškem in svetovalnem delu se osredotoča na inovativnost, ustvarjalnost, organizacijsko vedenje in psihologijo ter digitalizacijo dela. Za svoje raziskovanje je prejel številne mednarodne nagrade in objavljal v najboljših revijah s področja managementa. Trenutno vodi raziskovalni projekt ‘Organiziranje v digitalni dobi’ in koordinira tehnološko platformo za diseminacijo raziskovalnega dela ‘Humanizing Digital Work’, s sodelavci iz najuglednejših evropskih univerz ter poslovne šole Harvard sodeluje v projektu ‘Pošteno delo v digitalnem gospodarstvu’.

Digitalni človek: paradoks stalne povezanosti in odtujenosti hkrati

Digitalizacija poudarja pozitivne in negativne učinke neprestane virtualne povezanosti in vpliva na čustveno in družabno življenje posameznikov. Negativni učinki, kot so odtujenost, pomanjkanje človeškega stika, stres, izgorelost in deloholizem so še toliko bolj izraziti v primeru nenadnih in množičnih ‘selitev’ zaposlenih na delo od doma. Virtualni tehnološki svet tako spreminja družbene navade, koordinacijo in doživljanje dela, delavce same ter njihovo usklajevanje dela z vsakdanjim življenjem. Tesna povezanost med posameznikom in tehnologijo ni več izbira – pri odločitvah glede tega razmerja pa je nujno v ospredje postaviti človeka.