dr. Matej Tušak

raziskovalec, coach in psiholog, Fakulteta za Šport, Univerza v Ljubljani

Prof.dr. Matej Tušak je zaposlen na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, kjer predava različne predmete s področja psihologije. Svoja teoretična spoznanja predstavlja v preko 20 knjigah in 500 znanstvenih in strokovnih člankih. Poleg učiteljskega dela se že več kot tri desetletja ukvarja s pripravo vrhunskih športnikov na največja tekmovanja. Je vodja laboratorija za psihologijo športa na Inštitutu za šport, predsednik sveta pri Nacionalnem olimpijskem inštitutu, udeleženec petih olimpijskih iger v vlogi psihologa slovenskih športnikov, v zadnjih 15 letih pa aktivno sodeluje z mnogimi podjetji, kjer izvaja usposabljanja in svetuje upravam pri delu s kadri. Tako raziskovalno kot svetovalno sodeluje tudi z Medicinsko fakulteto in drugimi zdravstvenimi inštitucijami. Kot del tima sodeluje tudi z najboljšo bolnišnico na svetu Mayo kliniko v ZDA. Je soavtor mobilnih aplikacij 24alife in aplikacije Stres.

O PREDAVANJU

Različno je pravično!

Obdobje, ki prihaja, bo osredotočeno okoli zaposlenega. Že danes opažamo hud trend iskanja uspešnih zaposlenih, poudarek na mentoriranju in razvijanju zaposlenih za individualne potrebe podjetij, ter na drugi strani poskuse, da bi dobre posameznike podjetjem ukradli. Povsem logično je, da bo v prihodnosti potrebno zaposlenim nameniti veliko časa in pozornosti, če bomo želeli imeti delovno učinkovite in zadovoljne zaposlene, ki bodo pripadni podjetju in bodo v teh podjetjih tudi želeli ostati. Zato bo potrebno z zaposlenimi delati dobro, skrbeti za njihov osebni razvoj in izpolnjevanje motivov, razvijati pripadnost podjetju ter predvsem zaposlene poslušati in usmerjati v želeno smer.

V luči dejstva, da je slovensko gospodarstvo lahko učinkovito predvsem, če se znamo hitro in uspešno prilagajati kupcem in naročilom, bo seveda potrebno tako organizacijsko kulturo tudi razviti. V taki kulturi pa ima zaposleni pač veliko težo. In kot se v vzgoji otrok srečujemo s številnimi problemi, se bomo tudi pri razvoju zaposlenih srečevali z dilemami, na katere še nimamo jasnih odgovorov, še posebno, če trg dela razumemo skozi značilnosti razvoja osebnosti mladih danes. V predavanju bomo osvetlili nekatere glavne dileme in izzive, ki so pred nami in skušali začrtati nekatere smernice in pot, po kateri morajo v podjetjih kreniti.