Melita Omerza

vodja procesov in usposabljanj za kakovost in odličnost v Roche Slovenija

Melita Omerza, po izobrazbi farmacevtka, je večino poklicne poti delovala na področju trženja. V tem času je spoznala, da je delo z ljudmi in za ljudi, nekaj, kar jo navdaja z največ zadovoljstva. Zato danes večino časa namenja trenerstvu in uvajanju pristopov za povečevanje učinkovitosti v podjetju.

 Veste, kam pridemo, če bi lahko vsak izbiral, kaj bi rad delal?

Nejeverni Tomaži bi verjetno rekli, da ne prav daleč, v Roche Slovenija pa so ugotovili, da nas lahko premik od “upravljanja človeških virov” k postavljanju ljudi in kulture podjetja na prvo mesto, pripelje daleč. S projektom “Roled Based Work” so šli korak dlje od razvrščanja ljudi po položajih in deljenja delovnih nalog. Raje razvijajo odgovornosti za določene aktivnosti in naloge ter povezovanje, kar omogoča prenos in pridobivanje novih znanj, krepi kolegialnost in občutek pripadnosti. Namesto trdno zakoreninjenega opisa dodeljenih del in nalog jih bolj zanimajo interesi in sposobnosti posameznika. Želijo biti ena celica, ki pa ji dovolijo, da se deli in razvija na manjše tudi izven ustaljenih okvirjev.