Nejc Jaka Sekula

Globalni vodja raznolikosti in vključenosti, Novartis tehnične operacije in globalna kakovost

Na področju Raznolikosti in vključenosti deluje že 20 let kot zaposleni v mednarodnih podjetjih, član interesnih skupin in mednarodnih organizacij, ki delujejo na področjih D&I. Skozi svojo zgodbo, spodbuja ozaveščanje in izobraževanje vodij v podjetjih in svetuje načine vpeljevanja aktivnosti in procesov, ki gradijo na enakosti ranljivih skupin in manjšin ter njihove vključitve v delovna in socialna okolja. Kot globalni vodja, zasleduje svetovne trende in jih z upoštevanjem lokalnih kultur pripelje do tam, kjer imajo vpliv na ljudi. Sodeluje z univerzami, nevladnimi organizacijiami in predava na mednarodnih dogodkih na teme korporativne kulture ter raznolikosti in vključenosti.

O PREDAVANJU

Dimenzije razumevanja in vključevanja raznolikosti

Predavanje, ki bo zaokrožilo osrednjo temo letošnjega kongresa. Udeležencem bo preko najpomembnejših raziskav, trendov in napovedi ponudilo 360-stopinjski pogled na celotno področje raznolikosti, enakosti in vljučenosti (DEI). Podrobneje si bomo ogledali izsledke raziskave Zlate niti, ocenili trenutno stanje na slovenskem prostoru in poskusili oblikovati ključne korake, ki jih lahko izvedejo prav vsa podjetja na poti do vpeljave strategije raznolikosti in vključenosti v njihovi organizaciji. Kot primer dobre prakse vpeljave DEI strategije bo predstavljen primer podjetja AMZS.