Nina Potisek

Partnerka in senior svetovalka v Competu

Nina Potisek je partnerka in senior svetovalka v Competu. Ima dolgoletne izkušnje z vodenjem in preko 20 let izkušenj iz prakse v panogi trgovine in energetike na področju prava in kadrov. Ima bogate izkušnje s pripravo in izvedbo reorganizacij in optimizacij procesov, postavljanjem plačnih modelov, pripravo sistemizacij in sistemov nagrajevanja, vzpostavljanjem modelov napredovanja in sistemov nasledstev ter razvoja talentov. Veliko deluje tudi na področju usposabljanja vodstvenih kadrov, v Competu pa se vključuje tudi na projekte iskanja in selekcije kot svetovalka za vodstvene kadre in člane nadzornih svetov. Dva mandata je bila kot predsednica sekcije za trgovino članica upravnega odbora Združenja delodajalcev Slovenije.

O PREDAVANJU

Kaj v resnici pričakujeta CEO in HR drug od drugega

Organizacije se soočajo z vse večjimi kadrovskimi izzivi in diskusije na vodstvih družb so vse bolj zahtevne. Pričakovanja CEO do HR naraščajo, status in vloga kadrovske funkcije se spreminjata. Kako zgraditi partnersko sodelovanje, kje so pasti in izzivi vodenja za prihodnost, kako se spopadati s težkimi odločitvami, kako spreminjati organizacijo, procese in sisteme, da bodo »ljudje postavljeni v središče delovanja«, in kako to ohranjati, da se ne sprevrže v komunikacijsko puhlico. Je možno zagotavljati trajnostno poslovanje in razumeti ljudi? Na vsa ta vprašanja bosta odgovarjala sogovornika Tomaž in Nina. Skupaj razbijmo mite o vlogi kadrovske funkcije in zagotovimo kadrovskemu managerju sedež pri strateško pomembnih odločitvah v organizaciji.