dr. Philip Stiles

Profesor na Cambridge Judge Business School na Univerzi v Cambridgeu in gostujoči profesor na IEDC

Philip Stiles je univerzitetni predavatelj organizacijskega vedenja na Judge Business School Univerze v Cambridgeu. V svojih raziskavah se osredotoča na tri področja. Prvo področje zajema procese upravljanja s kadri in spremembami – predvsem, kako se podjetja poskušajo preoblikovati, hkrati pa ohraniti predanost in motivacijo zaposlenih. Drugo področje raziskovanja predstavlja človeški kapital in kako podjetja oblikujejo in izvajajo programe človeškega kapitala. Tretje področje pa se nanaša na vlogo uprav in naravo dinamike upravnih odborov. Je avtor knjig Strategic Human Resource Management in Boards at Work. Dr. Stiles poučuje organizacijsko vedenje, upravljanje človeških virov, vodenje in upravljanje sprememb na MBA programih in programih za voditelje in managerje v številnih državah; v Sloveniji je gostujoči profesor na IEDC-Poslovni šoli Bled. Svetuje tudi s številnim organizacijam, vključno z multinacionalkami, in organizacijam iz javnega sektorja.

O PREDAVANJU

Kakšna bo prihodnost dela?

Kakšna bo prihodnost dela, je eno najbolj perečih vprašanj našega časa. V organizacijah, kjer tehnologija spreminja način dela ljudi, je prihodnost že tu. Digitalizacija, umetna inteligenca, robotika, strojno učenje in internet stvari spreminjajo delovna mesta in službe ter kariere. Način dela se spreminja in vodje moramo biti na to pripravljeni.

Pandemija je za vedno premaknila tradicionalno naravo dela v pisarni ali tovarni. Zdaj morajo vodje ponuditi fleksibilnost pri delu od doma in virtualnih povezavah, zaradi česar je težko vzdrževati skupne ideje o kulturi in socialnem kapitalu. Kako lahko vodje to obvladajo?

In kdo bo delovna sila prihodnosti? Raziskave kažejo, da bodo delavci razdeljeni na visoko kvalificirane posameznike in tiste z nizko stopnjo spretnosti, ki bodo občasni oz. priložnostni delavci. Visoko kvalificirani delavci bodo tudi manj zvesti in razdeljeni med različne kariere. Se lahko kot vodje pripravimo na te scenarije?