prof. dr. Miha Škerlavaj

profesor managementa na EF Ljubljana

Dr. Miha Škerlavaj je redni profesor za področje managementa na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani in pridruženi redni profesor vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norveški poslovni šoli z objavami v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah kot so Academy of Management Journal, Harvard Business Review, Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly in Human Resource Management. Njegove raziskave so požele zanimanje vodilnih svetovnih medijev kot je npr. The New York Times.

S transcendentnim pristopom vodenja do bolj zdravega delovnega mesta

Ljudje imajo na delovnem mestu pogosto zakoreninjen, a redko kdaj omenjen občutek, da zapravljajo svoja življenja. Covid-19 je situacijo le še poslabšal. Številni zaposleni občutijo tesnobo in povečan občutek negotovosti. Zdaj je na organizacijah, da poskrbijo za zdravje zaposlenih, saj le takšni ljudje lahko ustvarjajo zdrave organizacije in zdrav svet. Ali vaša organizacija to lahko uresniči, je odvisno od tega, ali ima transcendentne voditelje, ki lahko prenesejo svoje plemenite namene v vsakodnevne vodstvene izkušnje. Izvedeli bomo, kako posvojiti celostni pristop k razvoju vodenja, ki je osredotočen na ljudi in ustvarja transcendentno kulturo, ki izboljšuje poslovne rezultate in lahko razreši tudi najtežje organizacijske težave.