Tina Zafred

vodja IT Operations področja

Nataša Jelovčan

vodja razvoja in selekcije v podjetju Mercator

Tina Zafred zadnja leta deluje na IT področju, kjer je v svetovalni vlogi uspešno sodelovala z največjimi slovenskimi podjetji. V Mercatorju vodi področje interne digitalizacije, hkrati pa znanje na sodelavce prenaša tudi kot ACTP ICF Coach.

Nataša Jelovčan je izkušena HR strokovnjakinja. V Mercatorju vodi področje razvoja in selekcije, je odgovorna za blagovno znamko delodajalca ter razvoj ključnih kadrovskih projektov.

Tino in Natašo pri delu vodi strast do izboljšanja izkušnje zaposlenega. V ospredje postavljata povezovanje, inovativni pogled na prihodnost in nove pristope pri delu ter načinu vodenja ljudi, ki jih tudi uspešno vpeljujeta v Mercator.

Digitalna izkušnja zaposlenega – Povezani ustvarjamo najboljšo Sosesko

V Mercatorju, največjem slovenskem zaposlovalcu, s strukturiranimi koraki povezujejo pristope HR in IT s ciljem zaposlene postaviti v ospredje. Vzpostavitev digitalne izkušnje zaposlenega, pri čemer je digitalno predznanje zaposlenih zelo različno, je velik korak za podjetje. Vse spremembe načrtno podpirajo s krepitvijo blagovne znamke delodajalca, saj si prizadevajo, da zaposleni spremembe razumejo in jih sprejemajo v luči izboljšanja kakovosti njihovega časa posvečenega delu. Le tako lahko posledično ponudijo svojim kupcem najboljšo izkušnjo.