Živa Cotič Bizjak

skrbnica za razvoj kadrov v podjetju Kingsbox

Živa Cotič Bizjak je v kadrovski svet padla bolj kot ne »po nesreči«, s prvo zaposlitvijo v kadrovski agenciji Profil, kjer je pridobivala izkušnje v iskanju in selekciji kadrov. Nato jo je premamil izziv, da v mladem zagonskem podjetju, ki deluje pod blagovno znamko KingsBox, vzpostavi kadrovsko funkcije in s tem temelje za rast. V podjetju je pomagala vzpostaviti sistem štirih stebrov, ki vključuje oblikovanje ciljev in ključnih kazalnikov (OKR), izobraževanje zaposlenih, kompatibilnost s kulturo podjetja in šport. Sistem so izpopolnili do ravni, da postajajo zgled tudi drugim.

Merite, kar je res pomembno

OKR. To kratico si velja zapomniti, če iščete preprosto orodje, s katerim se bo podjetje osredotočalo na prave cilje, njihova transparentnost pa bo povečala zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih. Kot mlado podjetje so se hitro našli v preprosti metodologiji: določimo cilj (Objective) in ga spremljamo prek ključnih kazalnikov (Key Results). Preprosto, kajne? No, seveda ne gre brez nekaj napotkov. Kakšni morajo biti cilji? Koliko je kazalnikov? Kako se napredek spremlja, kakšna je nagrada? V KingsBox ekipi so že »stari mački« na področju postavljanja kvartalnih OKR-jev in jih niti delo od doma ni ustavilo pri doseganju njihove vizije. Z vami bodo delili vse svoje izkušnje.